ΠΡΟΣ Γ` Ε.ΣΩ.Α.ΚΕΔ.Μ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Σωματείο :

 

Αριθμός γηπέδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν :

 

Επιφάνεια γηπέδων :

 

Διεύθυνση Γηπέδων :

 

 

Ηλεκτροφωτιζόμενα :

 

Θέσεις θεατών :

Αριθμός

Κυλικείο :

 

Αποδυτήρια :

 

W.C.:

 

Ιατρική κάλυψη :

 

Επιδιαιτητής LEVEL Ι:

 

Γραμματεία :

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Ενωσιακό Προπαιδικό Ομαδικό

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Προτεινόμενη Χρονική Περίοδος :

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Ενωσιακό Προπαιδικό Ατομικό

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρονική Πέρίοδος :

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Ενωσιακό Junior 12, 14, 16 Μονό

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρονική Περίοδος :

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Ενωσιακό Junior 12, 14, 16 Διπλό

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρονική Πέρίοδος :

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Ενωσιακό Ανδρών – Γυναικών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρονική Πέρίοδος :

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Ενωσιακό MASTERJunior

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κατηγορία : 12 ή 14 ή 16

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΜΙΛΟΥ