Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

Στα πλαίσια της απόφασης της ΕΦΟΑ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ όλες οι διοργανώσεις της Ένωσης μας , μέχρι 22/3/2020.
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση των Σωματείων-Μελών και των Αθλητών/τριών σύμφωνα με τις Κυβερνητικές Αποφάσεις και Οδηγίες.