Ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 12/6/2019, παρελήφθησαν τα δελτία των αθλητών / τριών της Ένωσής μας.

Παρακαλουνται τα σωματεία να επικοινωνήσουν με τη γραμματέια κ. Παλαιστή Γιώτα για την παραλαβή των Δ.Α.Τ.