Διοικητικο Συμβουλιο

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(Γ΄ ΈΝΩΣΗ )

Τ.Θ 224 ΒΕΡΟΙΑ 59100

Τηλ./fax: 23310/42412

www.g-enosi.gr

Βέροια 17/01/2013
Αρ. Πρωτ. 22

ΘΕΜΑ: «ΝΕΟ Δ.Σ.  στη Γ΄ΈΝΩΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»

Κύριοι,

Σας γνωστοποιούμε πως στις 16 Ιανουαρίου 2013, η Γενική Συνέλευση των ομίλων μελών της Γ΄Ενωσης εξέλεξε νέα Διοίκηση, η οποία μετά τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων ομόφωνα έλαβε την παρακάτω μορφή :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Τσαρκνιάς  Πέτρος ( Ο.Α. Αριδαίας )

Αντιπρόεδρος
Αραϊλούδης Αθανάσιος ( Ο.Α.Πτολεμαϊδας )

Γενικός Γραμματέας
Κουντουριώτης Κων/νος  ( Ο.Α. Λιτόχωρου )

Αναπληρωτής Γραμματέας
Καρασαλίδου Σοφία(Ο.A.ΑλέξανδροςΒέροιας)

Ταμίας
Κασσίδης Αδάμ ( Ο.Α. Γιαννιτσών)

Αναπληρωτής Ταμίας
Κουτσοτόλης Βασίλειος  ( Λ.Π. Φλώρινας )

Έφορος Αγωνιστικού
Τρίκκας Γιώργος  ( Α.Σ.Τ. Κοζάνης )