ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Γ Ε.ΣΩ.Α.ΚΕΔ.Μ (2)