Παρακαλούμε να αναγνωστεί προσεκτικά η ΚΥΑ, το νέο εγκεκριμένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο και να τηρηθούν αυστηρά από όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α.

Από την Ε.Φ.Ο.Α.

Χρήστος Παπαβασιλείουkya_teliko
ΕΦΟΑ_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΟΑ 06.11.2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΕΝΙΣ 07.11.2020