ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ´ΕΝΩΣΗΣ

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 Στα πλαίσια της απόφασης της ΕΦΟΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ όλες οι διοργανώσεις της Ένωσης μας , μέχρι 22/3/2020. Θα ακολουθήσει…