ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!

E3 39ηβ AK 12,16

το πρόγραμμα του Σαββάτου 26/9/2020

Μεταφέρεται για την Κυριακή 27/9/2020
λόγω βροχής.

οι ακριβείς ώρες των αγώνων θα ανακοινωθούν στο e efoa