ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10ο Ενωσιακό ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΑ ΒΕΡΟΙΑΣ