ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΑΠΑΙΔΙΚΟ U10 ΟΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-11-2021