ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 1 ΓΙΑ 2ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ