Η Γ΄ΈΝΩΣΗ E .ΣΩ. Α. ΚΕ.Δ.Μ. προκηρύσσει το 3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ από 08 έως 08/06/ 2013.

Συνημμενα αρχεια