Η Γ΄ΈΝΩΣΗ E .ΣΩ. Α. ΚΕ.Δ.Μ. προκηρύσσει το 4ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ από 28 έως 29/09/ 2013.