4ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Α.Σ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

SIGN IN

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΑΓΟΡΙΑ

Ωρα: 9:00-9:30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Ωρα: 12:00-12:30