Η Γ΄ ΈΝΩΣΗ E .ΣΩ. Α. ΚΕ.Δ.Μ. προκηρύσσει το 5ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ από 05 έως 06/10/ 2013.