Εμφάνιση #
1ο ενωσιακό πρωτάθλημα Junior 2013 Γ΄ Ένωση 1494
Masters Juniors 2013 Γ΄ Ένωση 2027
Camp επιλέκτων στη Νάουσα Γ΄ Ένωση 2551
Αγόρια 12 1ο ενωσιακό 2010 Γ΄ Ένωση 2257
Τελικός Αγόρια 16 Λιτόχωρο Γ΄ Ένωση 2274
4ο ενωσιακό Γ΄ Ένωση 1933
4ο ενωσιακό ΑΚ12 2009 Γ΄ Ένωση 2086
Αθλητές Γ' ένωσης Γ΄ Ένωση 1989