Το αναβληθέν Ατομικό Προπαιδικό Πρωτάθλημα, 

που θα γινόταν στην Κατερίνη, στις 27/3/2016,

θα γίνει την Κυριακή 10 Απριλίου 2016.

sign in

Ώρα : 9:30 -10:00

Δ/νση: tennis club Γανόχωρα Κατερίνης