Ε3 39ηβ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Sign in

Σάββατο 28/9/2019

Α14.

Ο.Α. Κέλετρον Καστοριάς

Ωρα: 9:15 – 9:45´

Κ14

Σ.Α. Πρωτεας Καστοριάς

Ωρα: 9:30-10:00