Ε3 47ηβ

Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί το
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11/2019 (λόγω βροχής)

SF ΑΚ14
Ώρα: 10:00