Ανώτατο όριο 60 ατόμων στους αγωνιστικούς χώρουςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ-ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ